Zamestnanci MŠ

 

VEDÚCI  ZAMESTNANCI ZŠ s MŠ:

Mgr. Drahomíra Ostatníková  -  riad. ZŠ s MŠ

Mgr. Daniela Miškovičová  -  zást. riad. pre ZŠ

Emília Krišicová  -  zást. riad. ZŠ pre MŠ

Monika Vargová  -  vedúca školskej jedálne

 

 PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI MŠ:

 

1. trieda:  Bc. Erika Čavavrová, triedny učiteľ

                 Mgr. Dominika Mackovčínová

2.trieda:   Mária Gabalcová, triedny učiteľ

                 Emília Krišicová

3.trieda:   Bc. Mária Junásková, triedny učiteľ

                 Andrea Dobošová

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI MŠ:

Darina Drdúlová, Daniela Kučerová

 

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:

Anna Kavická, Ľudmila Černá, Eva Rábarová, Mária Cmerová