Zamestnanci MŠ

 

VEDÚCI  ZAMESTNANCI ZŠ s MŠ:

Mgr. Drahomíra Ostatníková  -  riad. ZŠ s MŠ

Mgr. Daniela Miškovičová  -  zást. riad. pre ZŠ

Emília Krišicová  -  zást. riad. ZŠ pre MŠ

Monika Vargová  -  vedúca školskej jedálne

 

 PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI MŠ:

 

1. trieda: Mária Gabalcová , triedny učiteľ

                 Soňa Geričová

2.trieda:  Emília Krišicová, triedny učiteľ

                 Bc. Mária Junásková

3.trieda:  Andrea Dobošová, triedny učiteľ

                 Bc. Erika Čavarová

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI MŠ:

Darina Drdúlová, Daniela Kučerová

 

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:

Anna Kavická, Ľudmila Černá, Eva Rábarová, Mária Cmerová