Správa VVČ za školský rok 2016/2017

 

Správu VVČ za školský rok 2016/2017 si môžete pozrieť tu:  

 

                                                                             Správa VVČ.docx (78675)