Projekty

Zapojili sme sa do projektov:

Ježko Separko  -  viac na  -  www.nadaciakosit.org/projekt-skolka-jezka-separka/

      Zdravé ovocie  -  viac na  -  www.skolskeovocie.sk

   Bezpečne s deťmi  -  viac na  -  www.bezpecnaskolka.sk