Platby a vecné plnenia

Milí rodičia,

pobyt Vášho dieťaťa v ZŠ s MŠ  -  materská škola je pre Vás spojený aj s viacerými povinnosťami niečo zaplatiť alebo doniesť. Na tejto stránke by sme Vám chceli sprehľadniť všetky povinnosti a uľahčiť Vám tým ich plnenie.

Veríme, že tieto informácie budú pre Vás užitočné a srdečne Vám ďakujeme za pochopenie.