Nová akcia

02.11.2010 19:34

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

—————

Späť