Plán krúžku na daný školský rok

 

ČASOVO – TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN

šk. r. 2016/2017

OKTÓBER

 1. Úvod do oboznamovania sa s anglickým jazykom, predstavovanie, pozdravy, pieseň
 2. Zvieratká zo zoo, slovná zásoba
 3. Hudobno-pohybová hra
 4. Osobné zámená – ja, ty ( Ja som chlapec/dievča.)

NOVEMBER

 1. Farby – slovná zásoba, hra – Colour corners
 2. Hračky – slovná zásoba + farby
 3. Čísla od 1 – 10, Koľko máš rokov? How old are you?
 4. Moja rodina – slovná zásoba

DECEMBER

 1. Mikuláš - Santa Claus is coming – oblečenie
 2. Snehuliak – The snowman, Čo vieš robiť? Zimné aktivity.
 3. Vianoce – Christmas – koledy, rozprávky, zvyky a tradície aj vo VB

JANUÁR

 1. Nový rok - Happy New Year, opakovanie, hra -„ovca a vlk“
 2. Jedlo – slovná zásoba, Čo máš rád/a?
 3. Ja som hladný/smädný – pieseň

FEBRUÁR

 1. Časti tela
 2. Oblečenie
 3. Ja viem – I can ...

MAREC

 1. Zvieratká z farmy, hra – Bež! „ Run, run, run!“
 2. Príbeh – „ Stratené kuriatko.“
 3. Pieseň – Starý Donald farmu mal...
 4. Ovocie a zelenina

APRÍL

 1. Môj dom
 2. Nábytok
 3. Miestnosti v dome
 4. Veľká Noc - Easter

MÁJ

 1. Opakovanie – dialógy, rodina, oblečenie, farby, hračky, môj dom, časti tela
 2. Opakovanie – ovocie, zelenina, jedlo
 3. Zvieratá zo zoo, farmy, z lesa
 4. Ukážková hodina, čo sme sa naučili
 5. Hodnotenie, rozlúčka, diplomy