Kalendár akcií

      September:

      1.  Poznávacie vychádzky - posilňovať kladný vzťah detí k blízkemu okoliu.

      2.  Hry a zábavné činnosti na školskom dvore - súťaže, kreslenie na chodník a pod.

      3.  Svetový deň prvej pomoci  -  Evička nám ochorela

      4.  Bábkové divadlo.

      5.  Týždeň mojej hračky.

      Október: 

      1.  Branná vychádzka za dedinu.

      2.  Plody jesene - tvorivé dielne s rodičmi, ochutnávka pomazánok,šalátov v spolupráci

           so ŠJ.

      3.  Bábkové divadlo.

      4.  Šarkaniáda.

      5.  Úcta k starším - Vďaka Ti babička a deduško

 

      November:

      1.   Exkurzia podľa školského vzdelávacieho programu.

      2.   Bábkové divadlo.

      3.   Európsky týždeň proti drogám, Svetový deň prevencie a týrania detí 

      4.   Ekoprogram v MŠ - poľné zvieratá.

      5.   Obdobie zimného slnovratu.

      December:

      1.   O stratenej čižmičke  -  mikulášske predstavenie.

      2.   Deň ľudských práv

      3.   Bábkové divadlo.

      4.   Vianoce sa blížia...  -  tvorivé dielne.

      5.   Vianočná besiedka s rodičmi -  pásmo kolied, ľudových zvykov a tradícií.

      Január:

      1.   Zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky, ich osadenie a starostlivosť o vtáčiky.

      2.   Zimná športová olympiáda (sánkovanie, guľovanie...).

      3.   Bábkové divadlo.

      4.   Návšteva detí 3.triedy (veľkej) v ZŠ.

      Február:

      1.   Fašiangy  -  Turíce... - fašiangový karneval.

      2.   Staviame snehuliaka - tvorivá súťaž medzi triedami.

      3.   Ekoprogram v MŠ.

      4.   Bábkové divadlo.

      Marec:

      1.   Mesiac knihy - návšteva obecnej knižnice.

      2.   Moja najmilšia kniha - výstava detskej literatúry, predaj kníh, mesiac hlasného

            čítania.

      3.   Slávnostný zápis v MŠ - Deň otvorených dverí.

      4.   Bábkové divadlo.

      5.   Vítanie jari: Morena, Morena...

      6.   Tvorivé dielne s rodičmi „Veľkonočná kraslica“.

      7.   Svetový deň vody -  upútavka v šatni - Putovanie s kvapkou vody - projekt.

      8.   Deň narcisov - zapojenie sa do aktivity v spolupráci s rodičmi a ZŠ.

      Apríl:

      1.    Mesiac lesov  -  Chceme dýchať čistý vzduch.

      2.    Deň Zeme -  environmentálne aktivity.

      3.    Bábkové divadlo.

      4.    Branná vychádzka do blízkeho okolia a záhrad.

      5.    Bezpečko medzi deťmi  -  prevencia pred úrami.

      Máj:

      1.    Deň matiek - besiedka v KD v spolupráci so ZŠ - prezentácia na verejnosti

      2.    Výstava výtvarných prác v KD v spolupráci so ZŠ.

      3.    Svetový deň zdravia  - zapožičanie telocvične ZŠ, pohybom ku zdraviu.

      4.    Deň mlieka  -  Mliečny deň v MŠ.

      5.    Bábkové divadlo.

      Jún:

      1.    Deň plný hier a zábavy - oslavy MDD.

      2.    Koncoročný výlet.

      3.    Bábkové divadlo.

      4.    Deň otcov  -  Ďakujeme otecko.

      5.    Rozlúčka s predškolákmi.