Čo sa stalo...

29.11.2017 - O stratenej čižmičke - mikulášske predstavenie - StepUP.

26.10.2017  -  Vďaka Ti babička a deduško! - program venovaný starým rodičom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

09.10.2017 - Abeceda zdravia - bábkové divadlo o pohybe a zdravej výžive - divadlo Slniečko Piešťany.

05.10.2017 - Plody jesene - tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi detí MŠ.

25.09. - 29.09.2017  -  Týždeň mojej hračky  -  predstavovanie svojich hračiek, hry s vlastnými hračkami.