Čo sa stalo...

25.09. - 29.09.2017  -  Týždeň mojej hračky  -  predstavovanie svojich hračiek, hry s vlastnými hračkami.