POČULI STE O TOM, ČO BUDE?

 

  Kedy?  V máji

  A čo?

      1.    Deň matiek - besiedka v KD v spolupráci so ZŠ - prezentácia na verejnosti      -14.5.2017

      2.    Výstava výtvarných prác v KD v spolupráci so ZŠ - 14.5.2017

      3.    Svetový deň zdravia  - zapožičanie telocvične ZŠ, pohybom ku zdraviu - podľa počasia

      4.    Deň mlieka  -  Mliečny deň v MŠ - 22.5.2017

      5.    Mobilné planetárium - AKO MESIAC PUTOVAL K SLNKU NA NÁVŠTEVU - 24.5.2017