POČULI STE O TOM, ČO BUDE?

 

  Kedy?  V apríli

  A čo?

 

      1.  Jar k nám prišla - Tvorivé dielne rodičov a ich detí.

      2.  Deň narcisov - zapojenie sa do aktivity v spolupráci s rodičmi a ZŠ.

      3 . Mesiac lesov  -  Chceme dýchať čistý vzduch.

      4.  Deň Zeme -  environmentálne aktivity.

      5.  Bábkové divadlo.

      6.  Branná vychádzka do blízkeho okolia a záhrad.

     7.  Bezpečko medzi deťmi  -  prevencia pred úrami.