POČULI STE O TOM, ČO BUDE?

 

  Kedy?  V marci

  A čo?

   

      1.   Mesiac knihy - návšteva obecnej knižnice.

      2.   Moja najmilšia kniha - výstava detskej literatúry, predaj kníh,

            mesiac hlasného čítania.

      3.   Bábkové divadlo.

      4.   Vítanie jari: Morena, Morena...

      5.   Svetový deň vody -  upútavka v šatni - Putovanie s kvapkou vody - projekt.