Fašiangy, Turíce,

     Veľká nic ide,

     kto nemá kožúška

     zima mu bude...

 

  

   

                          

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Hurá, je tu karneval!

 

 

 

   

 

2.   V ríši fantázie

 

 

      II.

Keď nám očká žiaria ...

3.   Ako sa míňa čas

   

 

 

   

 

4.   Na čo sa deti hrajú

 

 

 

             

 

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

 

 

 

 

   

 

1.   Fašiangový karneval

 

 

 

   

 

2.   Čim chcem byť

   

 

      II.

Fašiangy, fašiangy

 

3.   Svet fantázie, dobra a zla

 

 

 

   

 

4.   Ako ten čas letí...

 

 

 

Charakteristika obsahového celku:

         

Mesiac február je už tradične spojený s fašiangami a veselím. Zo skutočného sveta sa

prenesieme do sveta v znamení rozprávok a rozprávkových bytostí. Otvoríme trinástu

komnatu dobra a zla, navštívime svet nadprirodzených bytostí. V celom obsahovom

celku podporíme rozvoj fantázie detí, ich tvorivosť, samostatnosť, sebavedomie...