Po jeseni prišla zima,

        všetky farby vybielila.

        Svet sa snehom ligoce,

        o chvíľu sú Vianoce.

  

  

      

 

                                                                                

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Čakanie na Mikuláša

 

 

 

Zimné tajomstvá

 

2.   Než prídu Vianoce

 

 

    XII.

   

 

3.   Vôňa Vianoc a ihličia

 

 

 

   

 

4.   Kúzelný zvonček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

 

 

 

 

   

 

1.   Nastal čas adventu

 

 

 

Rodina, miesto istoty,

2.   Než prídu Vianoce

 

 

    XII.

bezpečia a lásky

 

3.   Bližšie jeden k druhému

 

 

 

   

 

4.   Čaro Vianoc

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika obsahového celku:

         

Maximálne využijeme kúzelnú atmosféru v období adventného času k posilneniu medziľudských

vzťahov, na rozhovory o rodine, o ľudových tradíciách a zvyklostiach. Spoločne sa budeme tešiť

na sviatočné chvíle, ktoré nám prinesú splnenie našich tajných želaní a prianí.