Po lete zas prišla jeseň,

    spieva s dažďom mokrú pieseň.

    Vietor fúka, ráňa hrušky,

    šarkan ženie domov mušky.

  
       

      

          

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Letí lístok za lístkom...

 

 

 

   

 

2.   Farebná jeseň

   

 

     X.

Jeseň brány otvára

 

3.   Poďme spolu do záhradky

 

 

   

 

  1. Odleteli vtáčky
   

 

 

             

 

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

 

 

 

 

   

 

1.   Padá lístok z javora...

 

 

 

Jeseň - čas farieb, plodov

2.   V sade a v záhrade - košík plný zdravia

     X.

a rozmarného počasia

3.   Z parku a lesa

   

 

 

   

 

  1. Leť husička, leť...
 

 

                                                                                                        

 

Charakteristika obsahového celku:

 

 

 

Jesenný obsahový celok úzko súvisí s prírodou, pohybom a zdravím. Budeme charakterizovať

počasie, všímať si rozmanitosť farieb v prírode, sledovať, čo všetko musia ľudia urobiť

vo svojich záhradách skôr, než sa všetko pripraví na odpočinok. Darmi plodov jesene

 

položíme základy pre zdravý životný štýl. Nezabudneme pri tom ani na jeseň v parku či v lese

a na sťahovanie vtáčikov. Telesný rozvoj a zdravie detí budeme podporovať pohybovými

aktivitami.