A už je tu krásne leto,
          kvitnú kvety, zreje žito.
          Slnko, voda, kúpanie,
          leto je čas na hranie.
       

      

                                                                                                                                                                       

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Máme sviatok

 

 

 

 

   

 

2.   Poďme spolu do prírody

 

 

VI.

Tešíme sa na leto

 

3.   Holá, holá, leto volá

 

 

 

   

 

4.   Hurá, prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

 

 

 

 

   

 

1.   Deň detí

 

 

 

 

   

 

2.   Na motýlích krídlach

 

 

VI.

Školský zvonček

 

3.   Čo nám dáva les

 

 

 

   

 

4.   Ahoj škôlka, škola volá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Charakteristika obsahového celku:

         

Posledný obsahový celok charakterizuje radosť, smiech a hry na rozkvitnutej lúke. Slniečko už privolalo

leto, ktoré nám ponúka ešte veľa nepoznaného a krásneho. Spoločne oslávime sviatok všetkých detí,

spoznáme exotické zvieratá, na lúkach vyhľadáme rôzny hmyz, porozprávame sa,čo všetko nám

dáva les, čo všetko nám dáva voda. Bolo nám tu všetkým dobre.Nadišiel však čas, kedy zaznie školský

zvonček i v našej materskej škole. Rozlúčime sa s deťmi odchádzajúcimi do základnej školy a spoločne

si zaželáme krásne a v zdraví prežité prázdniny.