Kniha je náš kamarát,

        ktorú musíš vždy mať rád.

        Naučí Ťa rozprávať,

        krásy sveta spoznávať.

 

  

   

       

 

                                                                                                                                                                          

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Poďme spolu do knižnice

 

 

 

   

 

2.   Tajomstvo knihy

 

 

III.

Jar prichádza s rozprávkou

3.   Mám básničku na jazýčku

 

 

   

 

4.   Jar k nám letí...

   

 

 

             

 

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

 

 

 

 

   

 

1.   Kniha, náš kamarát

 

 

 

   

 

2.   Poézia a próza

   

 

       III.

Jar prichádza s rozprávkou

3.   Umelecko-náučná literatúra - Komunikačné

 

   

 

      média

   

 

 

 

 

 

4.   Jar sa na nás smeje, slniečko nás hreje

 

Charakteristika obsahového celku:

         

Obsahový celok bude v značnej miere zameraný na knihu. Prostredníctvom neho sa deti

dozvedia, akú cestu musí kniha prekonať, kým sa im dostane do rúk. Poukážeme na

múdrosť, ktorá sa v knihách ukrýva, budeme deťom vštepovať lásku ku knihe, naučíme

ich správne zaobchádzať s knihou, prejdeme rôznymi žánrami kníh, ktoré sa nachádzajú

či už v školskej alebo obecnej knižnici. Tematicky blok ukončíme príchodom krásneho

ročného obdobia - príchodom jari.