Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Veselá sme školička,

v ktorej svietia slniečka.

To sú deti a ich oči,

vôkol nich sa všetko točí.

                         Poďme sa hrať, cvičiť, spievať,

                         veselo sa na svet dívať.


 

Prezentácia MŠ v kocke:

Prezentácia-MŠ.ppsx (6806954)


 

KARNEVAL

SRDEČNE VÁS POZÝVEME NE FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, KTORÝ SA USKUTOČNÍ DŇA 7.2.2017 O 15.00 HOD. V KULTÚRNOM DOME.

Bližšie informácie Vám poskytnú p. učiteľky v jednotlivých triedach!!!

O zábavu sa postará
 

 


Meniny na web


Oznamy a aktuality


Fašiangový karneval

Pozvánku viď nižšie!!!

Oznam!!!

Oznamujeme rodičom, že v mesiaci január krúžok anglického jazyka nebude!!!

Fotogaléria

Je aktualizovaná o nové fotografie z vianočných akcií!!!

 

Vianočná besiedka

Pozvánku viď nižšie!!!

Príde k nám Mikuláš!!!

Pozvánku viď nižšie!!!

Vianočné TD

Oznamujene rodičom, že dňa 24.11.2016 o 15.00 hod. sa v priestoroch MŠ uskutočnia vianočné tvorivé dielne. Bližšie informácie Vám poskytnú p. učiteľky na triedach. Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Fotogaléria

Ja aktualizovaná o niektoré fotografie z Mesiaca úcty k starším. Prosíme rodičov, ktorí nám môžu poskytnúť viac fotografií z danej akcie, aby o tom informovali p. učiteľky na triede. Ďakujeme!!!

Úcta k starším!

Pozvánku viď nižšie!!!

Fotogaléria

Je aktualizovaná o nové fotografie z jesenných tvorivých dielní!!!

Anglický a tanečný krúžok

Oznamujeme rodičom, že v utorok 4.10.2016 začína krúžok anglického jazyka. Tanečný krúžok začína 6.10.2016. Bližšie informácie Vám poskytnú p. učiteľky!!!