Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Veselá sme školička,

v ktorej svietia slniečka.

To sú deti a ich oči,

vôkol nich sa všetko točí.

                         Poďme sa hrať, cvičiť, spievať,

                         veselo sa na svet dívať.


 

Prezentácia MŠ v kocke:

Prezentácia-MŠ.ppsx (6806954)


 

Krásne februárové dni Vám želá kolektív zamestnancov MŠ pri ZŠ. 

 


Meniny na web


Oznamy a aktuality

Fotogaléria

Je aktualizovaná o nové fotografie z karnevalu!!!

Fotogaléria

Je aktualizovaná o nové fotografie/ Vianoce, Hasiči/!!!

Bude karneval!!!

Oznamujeme rodičom, že dňa 27.1.2016 o 15.00 hod. sa uskutoční detský karneval. Bližšie informácie Vám poskytnú p. učiteľky v jednotlivých triedach. Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Aktivity na mesiac december

Podrobný rozpis aktivít viď v oblasti "Čo sa chystá...!"

 

 


 


 

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole!"         

  - Robert Fulghum